• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 25/04/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 25/04/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 24.910 -320
  2 Xăng E5 RON 92-II 23.910 -310
  3 Dầu DO 0,05S-II 20.710 -730
  4 Dầu FO 3.5S 17.400

  +200