• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 25/02/2021

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 25/02/2021 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 18.080 810
  2 Xăng E5 RON 92-II 17.030 730
  3 Dầu DO 0,05S-II 13.840 800
  4 Dầu KO 13.840

  710