• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 23/10/2023

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 23/10/2023 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 23.510 +470
  2 Xăng E5 RON 92-II 22.360 +460
  3 Dầu DO 0,05S-II 22.480 +70
  4 Dầu FO 3.5S 16.610

  +380