• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 21/12/2023

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 21/12/2023 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 22.140 +740
  2 Xăng E5 RON 92-II 21.190 +680
  3 Dầu DO 0,05S-II 19.520 +510
  4 Dầu FO 3.5S 15.260

  +290