• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 21/07/2023

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 21/07/2023 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 22.790 +70
  2 Xăng E5 RON 92-II 21.630 +1.220
  3 Dầu DO 0,05S-II 19.500 +890
  4 Dầu FO 3.5S 15.720

  +440