• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 21/06/2023

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 21/06/2023 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 22.010 0
  2 Xăng E5 RON 92-II 20.870 0
  3 Dầu DO 0,05S-II 18.170 +150
  4 Dầu FO 3.5S 14.580

  -130