• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 18/01/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 18/01/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 22.480 +550
  2 Xăng E5 RON 92-II 21.410 +370
  3 Dầu DO 0,05S-II 20.190+490
  4 Dầu FO 3.5S 15.500

  -310