• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 17/04/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 17/04/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 25.230 +410
  2 Xăng E5 RON 92-II 24.220 +380
  3 Dầu DO 0,05S-II 21.440 -170
  4 Dầu FO 3.5S 17.200

  +200