• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 14/03/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 14/03/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 23.540 -10
  2 Xăng E5 RON 92-II 22.490 -20
  3 Dầu DO 0,05S-II 20.540 +70
  4 Dầu FO 3.5S 16.430

  +300