• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 11/12/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 11/12/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 16.000 650
  2 Xăng E5 RON 92-II 15.120 630
  3 Dầu DO 0,05S-II 11.890 460
  4 Dầu KO 10.770 640