• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 11/10/2023

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 11/10/2023 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 23.040 -1.800
  2 Xăng E5 RON 92-II 21.900 -1.600
  3 Dầu DO 0,05S-II 22.410 -1.180
  4 Dầu FO 3.5S 16.230

  -1.220