• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 11/05/2023

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 11/05/2023 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 21.000 -1.320
  2 Xăng E5 RON 92-II 20.130 -1.300
  3 Dầu DO 0,05S-II 17.650 -600
  4 Dầu FO 3.5S 14.860

  -640