• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 11/04/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 11/04/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 24.820 +20
  2 Xăng E5 RON 92-II 23.840 -70
  3 Dầu DO 0,05S-II 21.610 +630
  4 Dầu FO 3.5S 17.000

  -290