• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 04/04/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 04/04/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 24.800 -10
  2 Xăng E5 RON 92-II 23.910 +290
  3 Dầu DO 0,05S-II 20.980 +290
  4 Dầu FO 3.5S 17.290

  +150