• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 01/02/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 01/02/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 24.160 +760
  2 Xăng E5 RON 92-II 22.910 +740
  3 Dầu DO 0,05S-II 20.990 +620
  4 Dầu FO 3.5S 16.080

  +590