• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 30/11/2019

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 30/11/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 21.070 280
  2 Xăng E5 RON 92-II 19.810 310
  3 Dầu DO 0,05S-II 15.980 20
  4 Dầu KO 14.960 0