• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 17/05/2019

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 17/05/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 21.590 -600
  2 Xăng E5 RON 92-II 20.480 -200
  3 Dầu DO 0,05S-II 17.610 -80
  4 Dầu KO 16.420 -200