• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 16/12/2019

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 16/12/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 20.880 -190
  2 Xăng E5 RON 92-II 19.720 -90
  3 Dầu DO 0,05S-II 16.060 80
  4 Dầu KO 15.010 50