• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 15/02/2019

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 15/02/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 17.600 0
  2 Xăng E5 RON 92-II 16.270 0
  3 Dầu DO 0,05S-II 14.900 0
  4 Dầu KO 14.180 0