• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 13/04/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 13/04/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 11.930 -630
  2 Xăng E5 RON 92-II 11.340 -610
  3 Dầu DO 0,05S-II 10.820 -430
  4 Dầu KO 8.630 -510