• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 12/10/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 12/10/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 15.120 140
  2 Xăng E5 RON 92-II 14.260 50
  3 Dầu DO 0,05S-II 11.120 0
  4 Dầu KO 9.590 150