• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 02/07/2019

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 02/07/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 20.510 380
  2 Xăng E5 RON 92-II 19.650 420
  3 Dầu DO 0,05S-II 16.940 290
  4 Dầu KO 15.930 320