• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 02/03/2019

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 02/03/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 18.540 940
  2 Xăng E5 RON 92-II 17.210 940
  3 Dầu DO 0,05S-II 15.860 960
  4 Dầu KO 14.880 700