• Tiếng Việt
  • English
  • Hội nghị tri ân khách hàng tại An Giang

    Sáng ngày 01/09/2023, TNPP BK Energy tổ chức sự kiện hội nghị tri ân khách hàng tại An Giang nói riêng và khu vực thị trường Miền Tây Nam Bộ nói chung.

    Trong khuôn khổ sự kiện, TNPP BK Energy mong muốn buổi tiệc như một buổi giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ về xăng dầu giữa các vị khách quý.