• Tiếng Việt
 • English
 • The Ministry of Industry and Trade set up a team to check the Certificate of eligibility to act as a petroleum distributo

  Ngày 23/11/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3040/QĐ- BCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

  Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT -BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014 /NĐ – CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

  Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Tăng nhẹ sau khi trượt sâu

  Đồng thời xét đề nghị của Vụ thị trường trong nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương có nhiệm vụ kiểm tra điều kiện thực tế tại doanh nghiệp so với hồ sơ khai báo đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ – CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu cho Công ty cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Ninh Thuận, trụ sở chính tại số 02 đường 21/8, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 15/12/2020.